Kwiecień 06, 2016

Rekordowy Arylex™ active

Około 400 delegatów zgromadziło się w Brukseli na odbywającej się co roku konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. W wydarzeniu tym uczestniczyli członkowie ze wszystkich 28 państw UE, bowiem była to najlepsza okazja do omówienia przepisów obowiązujących w naszej branży.

W tym roku, firma Dow AgroSciences (DAS) ponownie uplasowała się na podium. Nasi eksperci opowiedzieli o wysiłkach DAS na rzecz rejestracji substancji aktywnych i produktów w UE. Prezentacje DAS pod przewodnictwem Tiny Mehty (Liderki ds. oceny toksykologicznej i zagrożeń EMEA, RSRA) i Petera Schlottera (Lidera zespołu ds. globalnego transferu technologii i biologii, CPRD) koncentrowały się na programach dot. testowania produktów oraz oddziaływaniu i wyzwaniach, jakie towarzyszyły spełnianiu wymagań w zakresie skuteczności w harmonizowaniu procesów rozwoju i rejestracji w Europie.

Aby pokazać jak ważna jest ciągła kooperacja pomiędzy organami zatwierdzającymi a firmami składającymi wniosek o rejestrację (ścisła współpraca ma na celu efektywne działanie strefowego procesu rejestracji środków ochrony roślin w 28 krajach UE), wykorzystano rejestrację herbicydu zawierającego Arylex™ active.

Arylex jest rekordzistą, jeżeli chodzi o szybkość uzyskania zezwolenia dla substancji aktywnej zgodnie z nowymi wymogami rejestracyjnymi UE (Rozporządzenie 1107/2009/WE). Dodatkowo, produkty zawierające Arylex (Pixxaro™ EC i Zypar™ w Danii) są jedynymi, które zyskały zezwolenie zgodnie z tymi wymogami.