Zypar™

Herbicyd Zypar™ umożliwia zwalczenie szerokiego zakresu chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych. Łączy w sobie dwie substancje aktywne: Arylex™ active i florasulam w formulacji OD (Arylex 6 g/l + florasulam 5 g/l)Zypar zarejestrowano w Polsce, Łotwie, Litwie, Finlandii, Danii, Francji, Norwegii, Estonii i Szwecji. Dalsze rejestracje produktu przewidywane są w wielu innych krajach UE.

KLUCZOWE ZALETY

  • Charakteryzują go dwa mechanizmy działania, co czyni z niego kolejne narzędzie pomagające rolnikom w walce z odpornością chwastów.
  • Zapewnia wysoki poziom zwalczania chwastów w różnych warunkach klimatycznych (niskich i wysokich temperaturach; w wilgotnych i suchych warunkach pogodowych).
  • Oferuje doskonałą selektywność w szerokim zakresie faz rozwojowych zbóż od BBCH 12 (faza 2. liścia zbóż) do BBCH 45 (końcowa fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego) w aplikacjach jesiennych i wiosennych.
  • Małe dawki tego herbicydu zapewniają niewielkie obciążenie dla środowiska.
  • Szybko rozkłada się w glebie i tkankach roślinnych zapewniając elastyczny dobór płodozmianu.