Zypar™

Herbicyd Zypar™ umożliwia zwalczenie szerokiego zakresu chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych. Łączy w sobie dwie substancje aktywne: Arylex™ active i florasulam w formulacji OD (Arylex 6 g/l + florasulam 5 g/l)Zypar zarejestrowano w Łotwa, Litwa, Finlandia, Danii, Francja, Norwegia, Estonia i Szwecja. Dalsze rejestracje produktu przewidywane są w wielu innych krajach UE przed końcem 2016 roku.

KLUCZOWE ZALETY

  • Oferuje zaawansowane, powschodowe zwalczanie uciążliwych chwastów dwuliściennych, w tym: gwiazdnica pospolita (Stellaria media),  chwasty rumianowate (Matricaria spp), mak polny (Papaver rhoeas), przytulia czepna (Galium aparine),  chwasty kapustowate (Brassica spp.), bodziszki (Geranium spp.), jasnoty (Lamium spp), chaber bławatek (Centaurea cyanus), komosa biała (Chenopodium album), dymnica pospolita (Fumaria officinalis), poziewnik szorstki (Galeopsis tetrahit), rdestówka powojowata (Polygonum convolvulus).
  • Charakteryzują go dwa mechanizmy działania, co czyni z niego kolejne narzędzie pomagające rolnikom w walce z odpornością chwastów.
  • Zapewnia wysoki poziom zwalczania chwastów w różnych warunkach klimatycznych (niskich i wysokich temperaturach; w wilgotnych i suchych warunkach pogodowych).
  • Oferuje doskonałą selektywność w szerokim zakresie faz rozwojowych zbóż od BBCH 12 (faza 2. liścia zbóż) do BBCH 45 (końcowa fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego) w aplikacjach jesiennych i wiosennych.
  • Małe dawki tego herbicydu zapewniają niewielkie obciążenie dla środowiska.
  • Szybko rozkłada się w glebie i tkankach roślinnych zapewniając elastyczny dobór płodozmianu.