Pixxaro™

Herbicyd Pixxaro™ łączy w sobie dwie substancje aktywne: Arylex™ active i fluroksypyr w formulacji EC (Arylex 12 g/l + fluroksypyr 280 g/l), i jest  przeznaczony do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy twardej ozimej, pszenicy orkiszowej ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, pszenicy twardej jarej, pszenicy orkiszowej jarej.

KLUCZOWE ZALETY

  • Charakteryzują go dwa mechanizmy działania, co czyni z niego kolejne narzędzie pomagające rolnikom w walce z odpornością chwastów.
  • Oferuje doskonałą selektywność w szerokim zakresie faz rozwojowych zbóż jarych i ozimych w trakcie wiosennych aplikacji.
  • Szybko rozkłada się w glebie i tkankach roślinnych zapewniając elastyczny dobór płodozmianu.
  • Posiada korzystny profil środowiskowy i toksykologiczny.

product-graphic-1

Działanie

Pixxaro pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w roślinach, co powodując zahamowanie wzrostu, deformacje i zamieranie chwastów. 

Dawka

Chwasty wrażliwe

0,375 l/ha

bodziszek drobny*, bodziszek okrągłolistny*, bodziszek porozcinany*, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przytulia czepna

0,5 l/ha

ambrozja bylicolistna*, bodziszek drobny*, bodziszek okrągłolistny*, bodziszek porozcinany*, chaber bławatek*, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny*, poziewnik szorstki*, przytulia czepna, rdest ptasi*, rdestówka powojowata, szparzyca promienista, tasznik pospolity

*Opryskiwać chwasty znajdujące się w małych fazach rozwojowych (do kilku liści właściwych). W celu skutecznego zwalczenia bodziszków zabieg należy wykonać jak najwcześniej, na chwasty w niskich fazach rozwojowych (do 10 cm). Do zwalczania bodziszków występujących w nasileniu do 30 szt/m2 należy zastosować Pixxaro w dawce 0.375 l/ha, przy większym nasileniu bodziszków należy zastosować dawkę 0.5 l/ha.

Stosowanie:

Pixxaro ma formę kocentratu do rozcieńczania wodą. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Okresy stosowania i dawki:

Pszenica ozima, pszenica twarda ozima, pszenica orkiszowa ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime:

Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wznowieniu wegetacji, od fazy 3 liści do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 13 – 45).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,375 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym zbóż ozimych: 1 .

Pszenica jara, pszenica twarda jara, pszenica orkiszowa jara, jęczmień jary, żyto jare, pszenżyto jare

Termin stosowania środka: wiosną, od fazy 3 liści do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 13-45).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,375 l/ha.

 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym zbóż jarych: 1
 
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Niższa ilość wody może być stosowana tylko na chwasty znajdujące się w niskich fazach rozwojowych, przy dobrym dostępie do chwastów oraz na rośliny uprawne w niskich fazach rozwojowych. Przy późniejszym stosowaniu, przy gęstym łanie rośliny uprawnej, ilość wody musi być zwiększona do 150-400 l/ha.

Minimalny okres od zabiegu do opadu deszczu: 1 godzina

 
Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze płaskostrumieniowe lub antyznoszeniowe.

Możliwe rośliny następcze po zbiorze plonu:

jesień tego samego roku: gorczyca biała, groch, rzepak ozimy, facelia, pszenica ozima, jęczmień ozimy

wiosna następnego roku: wszystkie rośliny

Przed siewem kukurydzy, lucerny, bobiku, bobu, soi i koniczyny zalecane jest wykonanie orki.