Pixxaro™ EC

Herbicyd Pixxaro™ EC łączy w sobie dwie substancje aktywne: Arylex™ active i fluroksypyr w formulacji EC (Arylex 12 g/l + fluroksypyr 280 g/l). Jest już zarejestrowany w Słowacja, Belgia, Republika Czeska, Austria, Finlandia, Francja, Norwegia, Estonia, Łotwa, Litwa, Irlandia, Danii i w Wielkiej Brytanii. Dalsze rejestracje produktu przewidywane są w większości krajów UE w najbliższej przyszłości.

KLUCZOWE ZALETY

  • Charakteryzują go dwa mechanizmy działania, co czyni z niego kolejne narzędzie pomagające rolnikom w walce z odpornością chwastów.
  • Oferuje doskonałą selektywność w szerokim zakresie faz rozwojowych zbóż jarych i ozimych w trakcie wiosennych aplikacji.
  • Szybko rozkłada się w glebie i tkankach roślinnych zapewniając elastyczny dobór płodozmianu.
  • Posiada korzystny profil środowiskowy i toksykologiczny.

product-graphic-1