Marzec 23, 2016

Arylex™ active – „Prezentacja prawdziwej innowacji”

Z uwagi na fakt, że rozpoczął się proces rejestracji produktów zawierających substancję aktywną Arylex™ active, mamy okazję przyjrzeć się jej rozwojowi wraz z Globalnym Liderem Projektu, Francois Lucas. Około dziesięcioletni okres tworzenia Arylex doprowadził do uzyskania przełomowej substancji aktywnej, która zdaniem Francoisa „uosabia reputację firmy w zakresie innowacji”.

Francois rozpoczął od opisania procesu badań i rozwoju: „Gdy rozpoczynamy projekt, niezwykle ważne jest to, aby zdefiniować główne cele dla „Grupy odkrywców”. Opracowanie nowej substancji aktywnej, to proces trwający od 8 do 10 lat, natomiast wprowadzenie nowej formulacji na rynek zajmuje od 4 do 5 lat. Jak można sobie wyobrazić, każdy projekt angażuje wiele osób i zasobów, a to oznacza, że każdy etap badań musi być przeprowadzony dokładnie i być skuteczny”.

Francois stwierdził, że Arylex™ active narodził się z pionierskiego ducha obecnego w Dow AgroSciences, który świadczy o długotrwałym zaangażowaniu na rzecz tworzenia wysoce skutecznych rozwiązań dla rolników. ’Jesteśmy firmą, która jest oddana ‘prawdziwej innowacji’. Jego zdaniem: „pokazaliśmy to już w przeszłości, szczególnie na rynku herbicydów do odchwaszczania zbóż.” W 1985 roku wprowadziliśmy fluroksypyr, a 15 lat temu florasulam z grupy triazolopyrimidyn, potem piroksysulam i penoksulam. Arylex jako pierwszy członek nowej grupy chemicznej arylpicolinates, znajdującej się w obrębie grupy O wg klasyfikacji HRAC, reprezentuje nową generację unikatowego sposobu działania.”

Arylex Global Project Leader

Francois Lucas, Arylex™ active Global Project Leader

Charakteryzując jego działanie, Francois wyjaśnia kluczową różnicę między substancją aktywną Arylex a innymi substancjami czynnymi. ’Wiele nowych produktów wchodzi na rynek, ale większość z nich powstała z istniejących składników aktywnych i nawet jeśli oferują coś nowego, można o nich powiedzieć, że są ewolucyjne, ale na pewno nie to, że są rewolucyjne. Arylex jako całkowita nowość oferuje szereg istotnych korzyści: po pierwsze, substancja aktywna Arylex w krótkim czasie została zatwierdzona wg nowych, surowszych regulacji. W naszej działalności, bezpieczeństwo użytkownika i klienta jest najważniejsze, dlatego wybitny profil bezpieczeństwa Arylex ilustrują małe dawki oraz szybki rozkład w glebie i tkankach roślinnych’.

Ponieważ Arylex jest całkowicie nową substancją aktywną, oferuje najwyższe standardy w zakresie skuteczności, elastyczności stosowania oraz zarządzania odpornością. Dostarcza nowy poziom skuteczności w zwalczaniu najczęściej występujących chwastów dwuliściennych oraz wykazuje wyjątkową elastyczność. Działa w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz przy dużej zmienności temperatury, a w kontekście zarządzania odpornością, która jest gorącym tematem w Europie, Arylex oferuje rolnikom rewolucyjne narzędzie do zwalczania odpornych chwastów dwuliściennych’.

Patrząc do przodu, Francois widzi bardzo jasną przyszłość dla substancji aktywnej Arylex. ‘Do tej pory z powodzeniem udało nam się zarejestrować dwa produkty z substancją aktywną Arylex w Danii (Pixxaro™ EC i Zypar™). Dalsze rejestracje produktów zawierających Arylex przewidywane są w całym regionie UE w najbliższych miesiącach’.

W przyszłym miesiącu, Francois przedstawi europejskie perspektywy dla substancji aktywnej Arylex, podkreślające atut użycia jej w różnych strefach klimatycznych, możliwości zwalczania chwastów odpornych oraz szeroki wybór terminów opryskiwania.