Jaki mechanizm działania posiada Arylex™ active?

To syntetyczny herbicyd na bazie auksyn (grupa O w systemie klasyfikacji HRAC) i pierwszy członek nowej klasy strukturalnej syntetycznych auksyn – arylpicolinates. Arylex™ active charakteryzuje unikalny system wiązania w porównaniu do innych syntetycznych herbicydów na bazie auksyn.

Czy Arylex™ active zwalcza chwasty odporne na herbicydy z grupy inhibitorów ALS?

Mechanizm działania Arylex™ active umożliwia zwalczanie biotypów chwastów, które są odporne na mechanizmy działania innych herbicydów, takich jak inhibitory ALS, glifosat i herbicydy triazynowe.

Jakie są główne korzyści ze stosowania produktów opartych na substancji aktywnej Arylex™ active dla rolników?

Arylex™ active oferuje rolnikom wiele korzyści:

  • Szeroki zakres terminów stosowania (więcej dni z możliwością przeprowadzenia aplikacji).
  • Działa na wiele gatunków chwastów dwuliściennych i jest wysoce skuteczny (solidność i niezawodność).
  • Zwalcza chwasty niezależnie od temperatury (niezawodność).
  • Szybko rozkłada się w glebie i tkankach roślinnych, dając maksymalną elastyczność w zakresie doboru upraw następczych i płodozmianu (elastyczność).
  • Jesr bardzo bezpieczny dla upraw – nawet w trudnych warunkach (selektywność).

Jakie są objawy działania Arylex™ active?

Bezpośrednio po zastosowaniu Arylex™ active można zauważyć wiele symptomów jego działania, w tym: zahamowanie wzrostu, skręcenie łodyg i ogonków liści, anomalie rozwojowe liści oraz chlorozy.

Jak szybko zaczyna działać Arylex™ active?

Objawy uszkodzeń powstałych wskutek działania substancji czynnej na gatunki wrażliwe są zazwyczaj widoczne w ciągu kilku godzin. Zniszczenie chwastów może nastąpić po kilku tygodniach, ale objawy pojawiają się krótko po aplikacji. Szybkość obumierania chwastów jest większa niż w przypadku inhibitorów ALS.

Jaki jest profil środowiskowy Arylex™ active?

Arylex™ active charakteryzuje się korzystnym profilem środowiskowym i toksykologicznym. W UE spełnia wszystkie wymagania regulacji (które obejmują standardy środowiskowe i toksykologiczne) zgodne z Załącznikiem 1 (Annexe 1).

W jakich uprawach można stosować Arylex™ active?

Zboża jare i ozime: pszenica, pszenica orkisz, jęczmień, żyto, pszenżyto.

Jaki jest optymalny czas zastosowania Arylex™ active?

Produkty na bazie substancji aktywnej Arylex™ active działają w różnorodnych warunkach pogodowych, chociaż obumieranie chwastów może następować powoli w bardzo niskich temperaturach. Na zwalczanie chwastów wpływa ich wielkość. Im mniejsza ich faza rozwojowa tym łatwiej jest je zwalczyć. Jednak, w przeciwieństwie do większości herbicydów z regulatorem wzrostu, temperatura nie wpływa w dużym stopniu na działanie substancji Arylex na chwasty będące przedmiotem zwalczania. To oznacza, że można zwalczyć chwasty zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach.

Jaka jest odporność na działanie deszczu?

Opady deszczu po upływie 1 godziny od zastosowania preparatu nie mają negatywnego wpływu na jego działanie.

ZAPYTAJ EKSPERTÓW

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania tutaj, wyślij nam swoje pytanie, a odpowiemy na nie w możliwie najkrótszym czasie.