Warunki korzystania

Informacje i zalecenia („Informacje”) na niniejszym serwerze World Wide Web („WWW”) są przedstawione w dobrej wierze i jedynie jako ogólne informacje. Informacje są uważane za prawidłowe na dzień ich przedstawienia. Jednakże, ani Dow AgroSciences LLC, ani żadna z jej spółek powiązanych nie składają oświadczeń lub gwarancji w kwestii kompletności i dokładności jakichkolwiek Informacji. Czytelnik ponosi całe ryzyko związane z opieraniem się na Informacjach.
Informacje dostarczane są pod warunkiem, że czytelnik lub inna osoba otrzymująca Informacje na własną odpowiedzialność podejmuje decyzje co do ich przydatności do celu, przed skorzystaniem z Informacji. W żadnym przypadku Dow AgroSciences LLC lub spółki powiązane nie są odpowiedzialne za szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach lub jakimkolwiek produkcie, o którym mowa w Informacjach.
Osoby zamierzające korzystać z pestycydu muszą zapoznać się i przestrzegać etykiety dołączonej do tego produktu pestycydowego i przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów federalnych, stanowych i lokalnych oraz regulacji odnoszących się do stosowania pestycydów.
Informacje nie powinny być interpretowane jako rekomendacja korzystania z informacji, produktów, procesów, urządzeń lub preparatów, które naruszają jakiekolwiek z patentów, praw autorskich lub znaków towarowych, a Dow AgroSciences LLC ani żadna z jej spółek powiązanych nie wystosowuje żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, że korzystanie z informacji nie narusza patentów, praw autorskich i znaków towarowych. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako przyznanie przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa w ramach jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego lub prawa autorskiego należącego do Dow AgroSciences LLC lub osoby trzeciej.
Dow AgroSciences LLC posiada w jurysdykcji USA i/lub międzynarodowej, prawa do znaków towarowych, poprzez użycie lub rejestrację, do produktów wymienionych w niniejszym dokumencie, które są produkowane i lub formułowane przez Dow AgroSciences LLC.
NINIEJSZE INFORMACJE SĄ DOSTARCZANE „TAK, JAK JEST” I ŻADNE OŚWIADCZENIA ANI GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W KWESTII HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO RODZAJU KWESTII NIE SĄ WYRAŻANE W ODNIESIENIU DO INFORMACJI LUB JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ INFORMACJI.
Ani Dow AgroSciences LLC ani żadna z jej spółek powiązanych nie zobowiązuje się do aktualizacji lub korygowania jakichkolwiek informacji zamieszczonych w Internecie lub na niniejszym serwerze WWW. Wszystkie informacje na tym serwerze WWW są objęte prawem autorskim Dow AgroSciences LLC na dzień pierwszego udostępnienia publicznego.
Jeżeli któryś z użytkowników Informacji lub innych publikowanych przez Dow AgroSciences LLC informacji odpowie informacjami zawierającymi informacje zwrotne, takie jak pytania, komentarze, sugestie i tym podobne co do treści informacji lub innych publikowanych przez Dow AgroSciences LLC informacji, informacje te uznaje się za jawne i Dow AgroSciences LLC nie ma obowiązku jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do tych informacji i może swobodnie powielać, stosować, ujawniać oraz rozpowszechniać takie informacje do innych osób, bez ograniczeń. Dow AgroSciences LLC ma prawo korzystać z wszelkich pomysłów, koncepcji, instrukcji know-how lub technik zawartych w takich informacjach w dowolnym celu, w tym, lecz nie ograniczając się do następującego, rozwoju, wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wykorzystujących takie informacje.
Ikona wskazuje link do zewnętrznej witryny internetowej, która nie jest obsługiwana przez Dow Chemical Company lub spółkę zależną Dow. Strony zewnętrzne regulowane są przez własne warunki i polityki oraz nie są objęte polityką prywatności, warunkami użytkowania witryny internetowej, deklaracją dotyczącą dostępności lub innymi warunkami i politykami Dow.

Polityka prywatności

Dow AgroSciences ceni prywatość

Twoja prywatność jest dla nas ważna.  The Dow Chemical Company postępuje zgodnie z zasadami prywatności Safe Harbor wydanymi przez departament handlu Stanów Zjednoczonych. Polityka Prywatności Online  wyjaśnia jak The Dow Chemical Company lub jej firmami zależnymi stosującymi tę politykę („Dow”, „my”, „nas” i „nasz”) chroni twoją prywatność, gdy odwiedzasz tą witrynę i witryny oddziałów Dow postępujących zgodnie z Polityką Prywatności Online. Polityka ta dotyczy „Danych osobowych”, informacji, które ciebie osobiście identyfikują, osobno lub w połączeniu z inną dostępną nam informacją.

Prosimy poświęcić kilka minut na zapoznanie się z Polityką Prywatności Online. Uzyskując dostęp lub odwiedzając tą witrynę, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i ujawnienie twoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Online. Prosimy również o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z Warunkami Użytkowania naszej witryny. Jeżeli nie wyrażasz zgody na gromadzenie, wykorzystanie i ujawnienie twoich danych osobowych zgodnie z tą polityką prywatności lub Warunkami użytkowania, prosimy opuścić i nie używać tej witryny.

Polityka Prywatności Online opisuje jakie rodzaje informacji są gromadzone i śledzone, gdy korzystasz z naszych witryn, jak ta informacja jest wykorzystywana i komu jest przekazywana. Jeżeli masz pytania na temat Polityki Prywatności Online, prosimy skontaktować się z nami.

Polityka cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.