Marzec 23, 2016

Dania: Pomyślnie zakończone rejestracje herbicydów zawierających Arylex™ active

Po zarejestrowaniu w Danii herbicydu Pixxaro EC™, w styczniu 2016 zarejestrowano tam drugi produkt zawierający substancję aktywną Arylex™ active – preparat Zypar™, który dodatkowo zawiera florasulam i jest przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych: pszenicy, życie i pszenżycie oraz w zbożach jarych: jęczmieniu i pszenicy.

Aby zdobyć informacje na temat wpływu herbicydu Zypar™ na duńskie rolnictwo, rozmawialiśmy ze Stefanem Caspersenem, przedstawicielem Dow AgroSciences w Danii oraz Hansem Raunem, kierownikiem ds. marketingu Dow AgroSciences dla regionu skandynawskiego. Stefan rozpoczął od podkreślenia rosnącego problemu odporności chwastów dwuliściennych na herbicydy z grupy sulfonylomoczników (szczególnie gwiazdnicy pospolitej) w duńskim rolnictwie.

‘Problem odpornych na sulfonylomoczniki biotypów gwiazdnicy pospolitej „eksplodował” w ciągu ostatnich 5-6 lat i stał się utrapieniem dla ponad 10% wszystkich pól w Danii’. Należy podkreślić, że Zypar i Pixxaro™ EC zawierają Arylex™ active, posiadający wysoce skuteczne działanie, zapobiegający rozwojowi, jak również zwalczający odporne biotypy chwastów’ – zauważył Stefan.

Zypar approved for the control of broad-leaved weeds

Jest on przekonany, że Zypar wyznaczy nowy standard w zakresie zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych w Danii i opowiedział nam szczegółowo o problemach, z którymi borykają się rolnicy w tym kraju: ‘wiosnę w Danii charakteryzują gwałtownie zmieniające się temperatury. Jednego dnia możemy mieć do czynienia z temperaturą rzędu 15°C, a kolejnego z zaledwie 2°C, czasami jesteśmy też świadkami różnic w temperaturze na poziomie 13°C w ciągu jedynie 12 godzin. Zypar opracowano z myślą o tych problemach klimatycznych, dlatego zapewnia on doskonałe zwalczanie chwastów w wysokich i niskich temperaturach, ale także w zmiennych warunkach pogodowych’.

Hans zwrócił uwagę na znaczenie szybkości działania: ‘w lokalnych doświadczeniach, Zypar zapewnił wyjątkową szybkość działania. Oznacza to, że rolnicy bardzo szybko zaobserwują pierwsze objawy oddziaływania produktu, dzięki czemu będą mogli w pełni mu zaufać’.

Kontynuując, podzielił się obserwacjami dot. skuteczności działania Zypar na chwasty: podobnie jak w przypadku gwiazdnicy pospolitej, chwastów rumianowatych i przytulii czepnej, Zypar działa także skutecznie na tradycyjnie trudne do zwalczenia gatunki, takie jak mak polny, dymnica pospolita i bodziszki’.

Na końcu, Hans opowiedział o znaczeniu Arylex: ‘opracowanie Arylex podkreśla nasze zaangażowanie w rozwój produktów powstałych w ramach programu badawczo-rozwojowego. Ponadto, pokazuje naszą bliską współpracę z argonomami i rolnikami na rzecz opracowania substancji aktywnych i produktów, które naprawdę mają wpływ na produktywność i plony’.