Czym jest Arylex™ Active?

Arylex™ Active, który został opracowany i zastrzeżony przez Dow AgroSciences, to innowacyjna, nowa substancja aktywna występująca w herbicydach przeznaczonych do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach i innych uprawach.

Arylex jako pierwszy przedstawiciel nowej grupy chemicznej arylpicolinates, znajdującej się w obrębie grupy O wg klasyfikacji HRAC, reprezentuje następną generację tego unikatowego sposobu działania, jest bezpieczny dla upraw, skuteczny i elastyczny w stosowaniu.

Jak działa?

Po pobraniu przez liście i korzenie chwastów wrażliwych, cząsteczki Arylex są transportowane symplastycznie przez układ naczyniowy gromadząc się w stożkach wzrostu roślin.

Cząsteczki Arylex są szybko wchłaniane do komórek rośliny, gdzie substancja aktywna „naśladuje” naturalnie występujące hormony poprzez wiązanie ich z określonymi receptorami auksyn w jądrze komórkowym – to odróżnia Arylex od innych syntetycznych herbicydów na bazie auksyn.

Wiązanie Arylex z receptorami auksyn uruchamia rozkład białek represorowych, które normalnie stabilizują geny regulowane auksyną w jądrach komórkowych.

Bez białek represorowych, geny regulowane przez auksynę „włączają się”, indukując kaskadę nieuregulowanego wzrostu w roślinach wrażliwych zaledwie kilka minut po zastosowaniu.

W ciągu kilku godzin po zabiegu, niekontrolowany wzrost zakłóca wiele procesów rośliny doprowadzając ją do utraty normalnej funkcji wzrostu.

W zaledwie kilka godzin do kilku dni, pojawiają się widoczne symptomy, które następnie nasilają się, powodując zniszczenie wrażliwych gatunków chwastów w kilka tygodni po zastosowaniu.

Kluczowe zalety

DOSKONAŁA SELEKTYWNOŚĆ

Arylex można bezpiecznie stosować w różnych gatunkach zbóż ozimych i jarych, od wczesnych faz rozwojowych zbóż do późnych stadiów wzrostu.

W przeciwieństwie do swojego sposobu działania na chwasty wrażliwe, Arylex szybko przekształca się w formę nieaktywną po wchłonięciu przez zboża.

Uzupełnienie herbicydu Arylex sejfnerem (sejfnery: substancje lub preparaty, które dodaje się do środka ochrony roślin w celu wyeliminowania lub zmniejszenia fitotoksycznego działania środka ochrony roślin na niektóre rośliny), takim jak klokwintocet meksylu zwiększa zdolność roślin zbożowych do metabolizowania (przemian) produktu, zapewniając tym samym selektywność i bezpieczeństwo upraw w szerokim zakresie zastosowań.

NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ

Doskonała skuteczność już przy niskich dawkach/ha wyróżnia Arylex™ na tle innych syntetycznych herbicydów na bazie auksyn (herbicydów z grupy regulatorów wzrostu).

Dawki Arylex stosowane po wschodach roślin są bardzo niskie, zaledwie 5 do 7,5 g substancji aktywnej na hektar, ale skutecznie zwalczają wiele kluczowych i inwazyjnych chwastów dwuliściennych, w tym odpornych na herbicydy – inhibitory ALS (np. sulfonylomoczniki).

img_superior_efficacy

ŚWIETNA MIESZALNOŚĆ

Oprócz doskonałej skuteczności, Arylex oferuje kompatybilność z wieloma innymi substancjami aktywnymi Dow AgroSciences. Arylex będzie podstawą nowej linii niestandardowych produktów, które będą dla rolników potężnym narzędziem do zwalczania szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych przy zastosowaniu niewielkich dawek, z niewielkim oddziaływaniem na środowisko i niewielką liczbą ograniczeń na etykietach.

img_high_compatibility

WYJĄTKOWA ELASTYCZNOŚĆ STOSOWANIA

Kluczową zaletą Arylex™ jest jego wyjątkowa elastyczność stosowania. W przeciwieństwie do większości innych syntetycznych herbicydów na bazie auksyn, Arylex sprawdza się nawet w niskich temperaturach, a także w wilgotnych warunkach występujących późną jesienią i wczesną wiosną.

Arylex ma zdolność zwalczania wielu problematycznych chwastów, nawet w trudnych warunkach, oferując rolnikom niezrównaną elastyczność i bezproblemowy wybór terminu aplikacji.

Stosując Arylex, rolnicy mają także pełną swobodę w zakresie decyzji dotyczących płodozmianu. Arylex szybko rozkłada się w glebie i w tkankach roślin, dzięki czemu umożliwia bezpieczny dobór roślin następczych.

img_exceptional_flexibility