juni 16, 2016

Weer succesvolle toelatingen in Denemarken

Na de toelating van Pixxaro EC™ in januari is nu een tweede product met Arylex™Active toegelaten in Denemarken. Zypar, dat eveneens florasulam bevat, is toegelaten voor de bestrijding van breedbladig onkruid in wintertarwe, -rogge en -triticale, en in zomergerst en -tarwe.

We spreken met Stefan Caspersen, de lokale vertegenwoordiger van Dow AgroSciences in Denemarken, en met Hans Raun, markt- en productmanager Scandinavië bij Dow AgroSciences, om uit de eerste hand te horen wat voor invloed Zypar zal hebben op de Deense landbouw.  Stefan vestigt om te beginnen de aandacht op het toenemende probleem in Denemarken van resistentie tegen sulfonylureumherbiciden (su) (met name bij Stellaria media(vogelmuur)).

‘In de afgelopen vijf à zes jaar zijn er op veel meer plaatsen ‘su’-resistente Stellaria media-biotypes gekomen. Inmiddels worden ze op meer dan 10% van alle Deense akkers gevonden. Zypar en Pixxaro bieden echter een zeer effectieve werkingswijze, waardoor ontwikkeling van resistente onkruidbiotypes zowel wordt voorkomen als bestreden’, aldus Stefan.

Volgens Stefan wordt Zypar de nieuwe standaard voor de bestrijding van breedbladig onkruid in zomer- en wintergranen in Denemarken. Hij vertelt in detail over de flexibiliteit van het product.  ‘Het voorjaar in Denemarken wordt gekenmerkt door enorme temperatuursverschillen. De ene dag is het 15°C, en de volgende dag slechts 2°C. Dus soms is er een temperatuursverschil van 13°C in amper 12 uur. Zypar is ontwikkeld met deze klimatologische uitdagingen in gedachten. Het garandeert uitstekende onkruidbestrijding onder warme, koude en zelfs wisselende omstandigheden.’

Snelheid is ook van groot belang, zo merkt Hans op. ‘In lokale proeven liet Zypar ongekend snel resultaat zien. Dat wil zeggen dat telers heel snel na het spuiten de eerste zichtbare symptomen zien. Zo krijgen ze werkelijk vertrouwen in het product.’

Vervolgens vertelt hij over het brede onkruidspectrum waartegen Zypar werkt. ‘Zypar werkt niet slechts tegen Stellaria media (vogelmuur), Matricaria (kamille) en Gallium aparine (kleefkruid), maar ook tegen vanouds lastig bestrijdbare soorten zoals Papaver rhoeas (klaproos), Fumaria officinalis (duivekervel) en Geranium (o.a. ooievaarsbek)’.

Ten slotte vertelt Hans over het belang van Arylex. ‘De ontwikkeling van Arylex laat zien dat we bij Dow AgroSciences  werk maken van een R&D-programma voor het vinden van oplossingen. Verder blijkt eruit hoe nauw we samenwerken met landbouwkundigen en telers voor de ontwikkeling van werkzame stoffen en middelen die werkelijk invloed hebben op de productiviteit en de opbrengst.’

 

CATEGORIEËN