juni 15, 2016

Het verhaal achter Arylex

We vragen Dominique Larelle, hoofd werkzaamheid graanherbiciden bij Dow AgroSciences, het verhaal te vertellen achter de ontwikkeling van Arylex™ active. Met de gehele EU als werkgebied is Dominique betrokken geweest bij de ontwikkeling en het op de markt brengen van veel van de belangrijkste herbiciden van de laatste tien jaar, waaronder pyroxsulam, aminopyralid en nu Arylex.

We stellen Dominique een aantal vragen. 

  1. Kun je iets vertellen over hoe het R&D-proces bij Dow AgroSciences (DAS) in zijn werk gaat?

We werken volgens een wereldwijd proces voor de ontwikkeling van succesvolle producten: CPS (Create Product Success). Bij dit proces komen alle aspecten van R&D aan de orde, zoals de organisatie, functies, taken, verantwoordelijkheden, contacten en samenwerking.  Het CPS-proces is ongeveer twintig jaar geleden geïntroduceerd in Europa. Het werkte zo goed, dat het wereldwijd is overgenomen voor de productontwikkeling bij DAS  Tot op de dag van vandaag is dit proces in gebruik.

Ik denk zelfs dat een groot deel van de groei van ons bedrijf in de afgelopen twintig jaar is te danken aan de ontwikkeling en zorgvuldige toepassing van het CPS-proces.

  1. Welke grote doorbraken voor graanherbiciden zijn er in de afgelopen jaren geweest bij DAS?

In de hele EU hebben we diverse nieuwe werkzame stoffen ontwikkeld voor de bestrijding van belangrijke onkruiden in winter- en zomergranen.  Zo hebben we tussen 2009 en 2011 diverse producten met pyroxsulam en aminopyralid op de markt gebracht.

Pyroxsulam is een zeer effectief product tegen grasonkruiden voor gebruik in tarwe, rogge en triticale. Het werkt uitstekend tegen grassen zoals APESV (Apera spica-venti), ALOMY (Alopecurus myosuroïdes), LOLSS (Lolium spp), AVESS (Avena spp) en BROST (Bromus sterilis).  Ook werkt het tegen allerlei breedbladige onkruiden zoals VIOAR (Viola arvensis) en VERSS (Veronica spp).

 Aminopyralid  is een middel tegen breedbladige onkruiden. Het is een synthetisch auxine (HRAC Groep O).  Het werkt zeer goed tegen soorten zoals MATSS (Matricaria spp), CENCY (Centaurea cyanus), PAPRH (Papaver rhoeas) en ook tegen onkruidbiotypes die resistent zijn tegen ALS-remmende herbiciden.

De meest recente doorbraak is de ontwikkeling van Arylex™ active, een innovatief middel tegen breedbladig onkruid. Het is een synthetisch auxine dat werkt tegen soorten zoals GALAP (Galium aparine), PAPRH, FUMOF (Fumaria officinalis), GERSS (Geranium spp), LAMPU (Lamium purpureum) en CHEAL (Chenopodium album) in winter- en zomergranen.

De eerste producten met Arylex zijn eerder dit jaar toegelaten in Denemarken, en onlangs eveneens in Groot-Brittannië.

  1. Kun je iets vertellen over de geschiedenis van Arylex?

De eerste veldproeven met Arylex werden in 2006 in verschillende EU-landen uitgevoerd.  Na tien jaar onderzoek en ontwikkeling zijn we nu zover dat we nieuwe producten op de markt kunnen brengen.  In het R&D-proces hebben we de nieuwe werkzame stof gekarakteriseerd en we hebben verschillende formuleringen, geoptimaliseerd voor diverse marktsegmenten, ontwikkeld en geregistreerd.

We hebben een mengsel ontwikkeld met florasulam en één met fluroxypyr. Tussen 2016 en 2018 verwachten we die op de markt te kunnen brengen.  Momenteel worden er ook producten ontwikkeld met andere werkzame stoffen. We verwachten deze in de EU op de markt te kunnen brengen tussen 2019 en 2021.  

  1. Wat zie je als belangrijkste voordelen van Arylex?

Arylex™ active is het eerste lid van de arylpicolinaten, een volledig nieuwe klasse van synthetische herbiciden in HRAC Groep O.  Een middel dat onkruid al bij lage doseringen (5 tot 6 g ws/ha) uitstekend bestrijdt, zelfs lastige soorten zoals PAPRH, GALAP, GAETE (Galeopsis tetrahit), FUMOF, GERSS, CHEAL, AMBEL (Ambrosia artemisiifolia), LAMAM (Lamium amplexicaule), LAMPU. Daarnaast is het werkzaam tegen biotypes die resistent zijn tegen ALS-remmende herbiciden.

Arylex kan veilig worden toegepast in diverse winter- en zomergranen, bij uiteenlopende groeistadia (vanaf BBCH 11 [eerstebladstadium] tot aan BBCH 45 [het openen van de bladschede], afhankelijk van het product) zelfs onder lastige omstandigheden zoals koud en droog weer.

Arylex wordt snel afgebroken in de bodem en in plantenresten, waardoor alle gangbare volggewassen en vanggewassen veilig gezaaid kunnen worden.

  1. Als we het hebben over herbicideresistente onkruiden in Europa, wat zijn dan de verschillen tussen regio’s of landen?

In heel Europa zien we steeds meer breedbladige onkruidsoorten die resistent zijn tegen ALS-herbiciden.  Er is bijvoorbeeld in meerdere EU-landen herbicideresistentie ontstaan in bepaalde soorten, zoals PAPRH, MATSS, STEME (Stellaria media), CENCY en SINAR (Sinapis arvensis).  Verder zijn er sommige soorten, zoals AMBEL, CAPBP (Capsella bursa-pastoris), CHYSE (Chrysanthemum segetum), GAETE, SINAL (Sinapis alba) en SENVU (Senecio vulgaris), die resistent zijn geworden in één of een paar landen.  Onthutsend om te zien dat bijna elk jaar wel weer een nieuw breedbladig onkruid wordt gevonden dat resistent is tegen ALS-remmers. 

  1. Tegen welke specifieke resistente onkruiden werkt Arylex?

De twee meest voorkomende ALS-resistente soorten zijn  PAPRH en STEME.  In ongeveer tien EU-landen hebben we ALS-resistente biotypes van deze soorten aangetroffen.

Maar het goede nieuws is, dat Arylex een nieuwe manier biedt om dit soort onkruid te bestrijden.  Arylex werkt zeer goed tegen STEME bij najaarstoepassing, en tegen PAPRH bij toepassing in het najaar, de winter en het voorjaar.

  1. Wat zijn de belangrijkste gewassen waarin Arylex toegepast kan worden, en hoe verschilt dit van land tot land?

Arylex kan veilig gebruikt worden in winter- en zomergranen zoals gewone tarwe, durumtarwe, spelt, gerst, rogge en triticale.  Met de halve dosering kan het ook veilig worden toegepast in winterhaver, ter bestrijding van de gevoeligste soorten, zoals GALAP, FUMOF, AMBEL, CHEAL, LAMPU.  

  1. Wanneer kun je Arylex het beste gebruiken?

 Het beste moment om Arylex toe te passen is van BBCH 11 in september tot BBCH 45 in juni. Zoveel vrijheid bij het spuiten tegen onkruid in graan is een zeldzaamheid.  Arylex werkt het beste bij toepassing op jong onkruid, van BBCH 12 tot en met BBCH 16.  Maar sommige soorten (bijv. GALAP, FUMOF, LAMPU) zijn zo gevoelig dat Arylex er zelfs tegen werkt in het bloeistadium.

Vanuit praktisch oogpunt is het beste toepassingsmoment afhankelijk van andere herbiciden waarmee Arylex gemengd is, want je moet ook rekening houden met de eigenschappen van de mengpartners.  En uiteraard hangt het ook af van het te bestrijden onkruid.

  1. Welke ‘Arylex’-producten hoop je dat er in het komende halfjaar toegelaten worden in Europa?

Arylex™ active is opgenomen in Bijlage 1 in mei 2015, en Zypar en Pixxaro EC zijn toegelaten in Denemarken in februari dit jaar.  Pixxaro EC is nu ook toegelaten Groot-Brittannië, en we verwachten daar in deze zomer ook een toelating van Zypar. Verder wordt Zypar waarschijnlijk dit najaar toegelaten in Frankrijk.

Later in 2016 en in 2017 volgen waarschijnlijk toelatingen in veel andere landen met het zonale proces van wederzijdse erkenning. Verder verwachten we dat vanaf 2018 andere mengsels met Arylex worden toegelaten.

We verwachten in de komende vijf jaar uiteindelijk minstens tien formuleringen met Arylex in diverse EU-landen te registreren en op de markt te brengen.  We zijn heel trots op Arylex™ active, want we zijn ervan overtuigd dat het de toekomst is van de onkruidbestrijding.

 

CATEGORIEËN