april 06, 2016

Arylex breekt records

Eerder deze maand zijn ca. 400 afgevaardigden bijeengekomen in Brussel voor het jaarlijkse registratiecongres van de Europese gewasbeschermingsbrancheorganisatie ECPA. Met deelnemers uit alle 28 EU-lidstaten was dit hét moment van het jaar om de regelgeving in onze branche te bespreken.

Dow AgroSciences stond in het middelpunt van de belangstelling, toen sprekers de bijdrage van Dow AgroSciences  aan de inspanningen voor het registreren van werkzame stoffen en producten in de EU presenteerden. Tina Mehta (hoofd toxicologie en risicobeoordeling EMEA, RSRA) en Peter Schlotter (wereldwijd hoofd technologie-overdracht en biologie, CPRD) leidden de presentaties van Dow. Die gingen over proefprogramma’s voor producten en de uitdagingen van de werkzaamheidsvereisten voor de harmonisatie van het productontwikkelings- en registratieproces in Europa.

De toelating van Arylex™ active diende als voorbeeld om te laten zien dat voortdurende samenwerking tussen autoriteiten en aanvrager nodig is om het zonale toelatingssysteem goed te laten werken in 28 EU-landen.

Nog steeds heeft Arylex™ het record van snelst toegelaten stof binnen het nieuwe kader van de EU-regelgeving (Verordening 1107/2009/EG). Bovendien zijn producten met Arylex™ (Pixxaro en Zypar in Denemarken) de enige die zijn toegelaten volgens deze verordening.

 

CATEGORIEËN