Červen 17, 2016

Udržitelné zvýšení produkce s méně prostředky

Eric Dereudre na konferenci zemědělců analyzoval problémy, které stojí v cestě trvale udržitelné rostlinné výrobě.

Eric Dereudre, člen výkonného výboru Evropské asociace ochrany rostlin (ECPA) a Business Leader v Dow AgroSciences měl 9. června hlavní projev na akci pořádané Konfederací portugalských zemědělců v portugalském Santaremu.  Eric Dereudre hovořil o tom, že je třeba udržitelnou rostlinnou výrobu podporovat prostřednictvím konstruktivních státních strategií. Zmínil se o dvou velkých výzvách, růstu světové populace a klimatických změnách, a pak objasnil úlohu našeho oboru v dosahování hlavního cíle – udržitelného zvýšení produkce s méně prostředky.

„Vývoj nové účinné látky stojí více než 300 milionů dolarů a od jejího objevu do uvedení na trh to trvá neméně než 11 let,“ vysvětlil. „Tato dlouhá doba je dána přísnou evropskou legislativou.

Je na evropských politicích a lídrech, aby stanovili naše cíle a cestu dalšího rozvoje zemědělství, a poskytli k tomu komplexní pokyny a legislativu. Jsme však přesvědčeni, že v oboru ochrany plodin máme know-how, novátorského ducha a odpovídající zeměpisné znalosti, abychom problémy ve výrobě potravin dokázali řešit.“

I přes tento optimistický postoj však Eric Dereudre vydal ještě varování. „V posledních 20 letech bylo z trhu staženo 750 látek z tisíce. Ve stejné době bylo na trh uvedeno pouze 200 nových látek, což znamená o 550 látek méně a počet dostupných prostředků k ochraně plodin klesl o více než 50 %.“ Tato situace se dále zhoršuje nařízením EU 1107/2009, podle nějž se dnes účinné látky schvalují. „Od implementace tohoto nařízení se na trh dostala jen jedna jediná účinná látka – Arylex™ active.“

Řečník vydal důrazné varování ohledně budoucnosti zemědělství v EU, pokud tato omezující praxe bude pokračovat. „Nejenže by evropští zemědělci mohli přijít o výraznou část výnosů a příjmů, ale i samotná EU by mohla ztratit soběstačnost v produkci klíčových plodin, takže by je musela dovážet z jiných částí světa.

Přestože se EU ohání podporou inovací, inovativním technologií je buď bráněno ve vstupu na trh, nebo jsou z nabídky stahovány. Tato rozhodnutí jsou navíc čím dále méně založena na vědeckých poznatcích a čím dál více jde o politická rozhodnutí,“ řekl Dereudre.  

Na závěr naznačil, že bychom pomáhat zemědělcům v udržitelné výrobě potravin tím, že jim „zpřístupníme všechny dostupné nástroje“. Zmínil se specificky o pesticidech a poukázal na to, že zhruba 40 % plodin se každoročně ztrácí kvůli chorobám a škůdcům. Uvedl také, že by se toto číslo mohlo bez pesticidů zdvojnásobit na 80 % a zmínil se o kampani zahájené ECPA, která má za cíl vysvětlit veřejnosti roli pesticidů v zemědělství, a zejména vyvolat skutečnou a efektivní debatu o výhodách pesticidů ve výrobě potravin.

Proslov byl zakončen připomínkou prohlášení člena Evropského parlamentu Jima Nicholsona: „Pesticidy jsou pro zemědělce nutností, nikoli luxusem.“

 

KATEGORIE