Květen 19, 2016

Průlom jménem Arylex™ active

Hovoří Roger Gast, vedoucí celosvětového vývoje produktů.

  1. Můžete nám popsat svou práci a hlavní povinnosti ve společnosti Dow AgroSciences?

Mám na starosti celosvětový vývoj produktů pro obiloviny a širokolisté plodiny (GBLMT), což znamená, že řídím investiční strategii výzkumu a technické aspekty stávajících produktů, jakož i vývoj nových. Navíc jsem vedoucím celosvětového biologického týmu pro Arylex™ active.

  1. Můžete nám nastínit, jak vývoj v DAS probíhá?

Vývoj nových produktů je určován procesem zvaným CPS (Create Product Success). Tento proces propojuje všechny kolegy ve vývoji i komerčních složkách. Má za cíl efektivní zajišťování nových produktů, které splňují potřeby zákazníků. Je také pojistkou, aby při uvedení na trh nedošlo k žádnému nepříjemnému překvapení.  Proces CPS definuje konkrétní role a odpovědnost za výstupy projektu, klíčové aktivity pro každou fázi, časový průběh a posloupnost úkolů a také klíčové rozhodovací body. Tento proces vznikl téměř před 20 lety v Evropě a dnes je základem pro všechny projekty v DAS, včetně nových molekul a rozšiřování produktových řad.

  1. Co považujete za hlavní milníky v historii DAS v posledních 10 letech?

Určitě zahájení prodeje „trháků“, jakými byly Aminopyralid (R&P, obiloviny), Pyroxsulam (obiloviny), Spinetoram (kousavý hmyz) a Isoclast (savý hmyz).  Vývoj a zahájení prodeje dnes široce užívaných přípravků jako je Herculex™, SmartStax™, PowerCore®™ a WideStrike™, které jednou provždy změnily způsob hubení hmyzu na kukuřici, sojových bobech a bavlně.  Uvedení řepkových a slonečnicových hybridů Nexera™ s omega-9 mastnými kyselinami, které znamenalo revoluci ve zdravém vaření. Dalším klíčovým momentem byl objev nových herbicidních látek jako Arylex (na obiloviny), Rinskor™ (na rýži) a fungicidu Inatreq™ na obiloviny

  1. Jaký byl původní důvod výzkumného programu, z něhož vznikl Arylex

DAS byla vždy lídrem v syntetických auxinových herbicidech. Plevele si jen obtížně vytvářejí rezistenci vůči složitému mechanismu účinku, tak jsme došli k závěru, že by v této oblasti byl prostor pro nějaké inovace.  Výzkumný program měl několik cílů: zlepšení účinnosti a konzistentnosti efektu, rozšíření spektra plevelů a ekologické aspekty.

  1. Jak dlouho celý proces trval?

Výzkumný program začal koncem devadesátých let průlomovým objevem nového typu chemické látky (arylpikolinátů) v našich vědeckých laboratořích.  Zabralo to téměř osm let systematického výzkumu, než jsme našli ty správné vlastnosti, které dnešní Arylex nabízí. A dalších devět let jsme vyvíjeli nové produkty, abychom mohli v roce 2014 uvést první z nich na trh.

interview with roger gast about arylex active

  1. Jaké měla ta cesta klíčové etapy?

První polní zkoušky Arylexu jsme zahájili v roce 2006. Po počátečním ověření se DAS v roce 2009 rozhodl látku uvést na trh. Globální složka materiálů k úřednímu schválení byla dokončena v roce 2012; pak jsme podali žádost v Evropě a několika mimoevropských zemích. Pak přišla první schválení v roce 2014 (Austrálie, Kanada, Čína); v EU byla látka registrována podle Přílohy 1 v roce 2015.

  1. Co považujete za hlavní výhody Arylexu?

Arylex patří do nové třídy syntetických auxinů, „arylpikolinátů“, které mají v porovnání s ostatními auxinovými herbicidy jedinečné vlastnosti. Mezi ně patří účinnost při velmi nízkých dávkách (5-6 g/ha), dlouhý interval možné aplikace na obiloviny, konzistentní účinek i v chladných podmínkách a rychlé vymizení z životního prostředí, takže mohou pěstitelé plodiny střídat.  Z celosvětového hlediska může Arylex může nahradit jiné auxinové herbicidy vyžadující vyšší dávky, a to při likvidaci různých odolných plevelů, například: Amaranthus retroflexis (AMARE), Chenopodium album (CHEAL), Capsella bursa-pastoris (CAPBP), Galium spp.(GALAP, GALSP), Galeopsis tetrahit (GAETE), Conzya spp. (ERISS), Descurainia sophia (DESSO), Fumaria officinalis (FUMOF), Geranium spp. (GERSS), Ambrosia artemisiifolia (AMBEL), Papaver rhoeas (PAPRH) a Lamium spp. (LAMAM, LAMPU). Auxinový mechanismus účinku této látky (skupina O v klasifikaci HRAC) zajišťuje účinnost i u plevelů rezistentních vůči inhibitorům ALS a glyfosátu.

  1. Kde bude mít Arylex podle vás v celosvětovém měřítku největší dopad?

Arylex vyvíjíme pro všechny obilnářské oblasti světa, z hlediska spektra plevelů fit a potřeb pěstitelů bych ale největší efekt předpokládal v Evropě. Další důležitou aplikací bude celková likvidace plevele těsně před řádkovými plodinami s minimálním obděláváním půdy. V oblastech Latinské a Severní Ameriky, kde se pěstuje sója a kukuřice, došlo k prudkému rozšíření plevelů rodu turanka (ERICA, ERIBO, ERISU), rezistentních vůči glyfosátu a inhibitorům ALS. Arylex je při celkové eliminaci plevele předem vysoce účinný i u těchto biotypů. Když byl v roce 2015 na argentinský trh uveden herbicid Texaro™* určený k celkové eliminaci plevele, získal si rychle popularitu a dnes je používán na více než 600 000 hektarech.

  1. Na které ze zvláště odolných plevelů je Arylex účinný?

Arylex je vysoce účinný právě u druhů rezistentních vůči inhibitorům ALS – PAPRH (v Evropě), DESSO (v Číně) a GALSP (v Kanadě). Účinkuje také velmi dobře při rezistenci vůči inhibitorům ALS a glyfosátu u typů AMBEL, CHEAL a ERISS.

  1. Na jaké plodiny by měl být Arylex zejména používán, a jak se toto doporučení liší na různých kontinentech?

Arylex lze aplikovat na všechny odrůdy ozimých a jarních obilovin – pšenice, pšenice, špalda, ječmen, žito a tritikale – v každé zemi, kde je jeho aplikace na těchto plodinách povolena.  V některých zemích jej lze také aplikovat na ozimý oves, použijete-li jej v nižších dávkách. Vyvíjíme také aplikaci k eliminaci plevele těsně před zasetím sójových bobů, kukuřice a bavlny v zemích Severní a Jižní Ameriky; registrační proces probíhá. Existuje také produkt ForageMax™ *, který lze použít na krmné okopaniny v Austrálii. DAS také vyvíjí aplikace k hubení plevelů v sadech specifických ovocných stromů v Evropě a několika dalších regionech.

KATEGORIE