Zypar™

Herbicid Zypar™ je širokospektrální herbicid na širokolisté plevele k ošetření ozimů i jařin. Kombinuje dvě účinné látky, Arylex™ active a florasulam v olejové disperzi (ekv. kys.Arylex 6 g účin.slož./ l + florasulam 5 g účin.slož./l + cloquintocet-mexyl 6 g účin.slož./l)Zypar je v současné době registrován ve Lotyšsku, Litvě, Finsku, Francii, Dánsku, Norsku, Estonsku a Švédsku a do konce roku 2016 očekáváme jeho registraci v mnoha dalších zemích EU.

KLÍČOVÉ VÝHODY

  • Přípravek umožňuje efektivní hubení mnoha nepříjemných širokolistých plevelů: Stellaria mediaMatricaria spp, Papaver rhoeaGalium aparineBrassica spp., Geranium spp., Lamium spp, Centaurea cyanus, Chenopodium albumFumaria officinalis, Galeopsis tetrahit a Polygonum convolvulus, a to po jejich objevení v poli
  • Má dva různé mechanismy účinku a je tedy vhodným nástrojem k překonávání rezistence plevelů
  • Umožňuje konzistentní hubení plevele v široké škále klimatických podmínek (studené nebo teplé a mokré i suché počasí)
  • Dobrá selektivita v širokém rozsahu růstových stádií obilovin od fáze BBCH 12 až po BBCH 45; aplikace možná na podzim i na jaře
  • Přípravek je účinný už v nízkých dávkách, což má za následek nízké zatížení životního prostředí herbicidem
  • Rychlá degradace v půdě a rostlinných tkáních, což umožňuje flexibilitu při střídání plodin