Pixxaro™ EC

Herbicid Pixxaro™ EC kombinuje dvě účinné látky, Arylex™ active a fluroxypyr (Arylex 12 g účin.slož./l + fluroxypyr 280 g účin.slož./ l + cloquintocet-mexyl 12 g účin.slož./l). Je již registrován ve České republice, Slovensko, Finsku, Belgie, Francii, Norsku, Rakousko, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Dánsku, Irsko a Británii a brzy očekáváme další registrace ve většině zemí EU.

KLÍČOVÉ VÝHODY

  • Přípravek umožňuje efektivní hubení mnoha nepříjemných širokolistých plevelů: Stellaria media, Lamium amplexicaule, Galium aparine, Polygonum convolvulus, Kochia scoparia, Chenopodium album, Galeopsis tetrahit, Papaver rhoeas, Fumaria officinalis a Amaranthus retroflexus, a to po jejich objevení v poli;
  • Má dva různé mechanismy účinku a je tedy vhodným nástrojem k překonávání rezistence plevelů;
  • Nabízí dobrou selektivitou a široké aplikační okno na jaře u ozimů i jařin;
  • Rychlá degradace v půdě a rostlinných tkáních, což umožňuje flexibilitu při střídání plodin;
  • Příznivé ekologické a toxikologické vlastnosti.

product-graphic-1