Květen 19, 2016

Arylex™ active – pohled z Evropy

Minulý měsíc nám Francois Lucas, vedoucí projektu Arylex active, nabídl vhled do vývoje tohoto přípravku. Dnes nám něco poví o evropských perspektivách Arylexu, zmíní se o flexibilitě jeho použití v různých klimatických podmínkách, účinnosti vůči rezistentním plevelům a možné době aplikace.

„Evropa je relativně různorodý region,“ říká Francois. „Je tady celá škála různých podmínek a požadavků ohledně cílových druhů plevele i obilí, doby aplikace, podnebí a velikosti zemědělských podniků. Tento široký rozptyl a rozdíly v potřebách mezi velkými statky, kde je klíčem vysoká produktivita, a menšími podniky, kde vyžadují snadnost použití, vedl k vývoji různých variant produktů s Arylexem.

Francois vysvětluje: „Tak například Pixxaro™ EC kombinuje dvě z našich (firmy Dow Agrosciences) speciálních látek – fluroxypyr a Arylex. Pixxaro nabízí hubení řady problematických dvouděložných plevelů po jejich objevení na poli, zejména svízele a ptačince. Zypar™ je naproti tomu širokospektrální herbicid na dvouděložné plevele k ošetření ozimů i jařin, který kombinuje dvě účinné látky, Arylex a florasulam.

Jedním z největších problémů, kterým čelí zemědělci z celé EU, je šíření plevelů rezistentních vůči inhibitorům ALS. Francois naznačuje, že si termín „rezistentní plevele“ zaslouží větší pozornost. „Hovoříme-li o perzistentních plevelech, je třeba zvážit krátkodobý i dlouhodobý aspekt problému. Dnešní herbicidy se vesměs specializují na některé typy plevelů, například rodu Papaver, Matricaria a Stellaria. Je však třeba jednat prozíravě a včas zahájit vývojové programy k řešení budoucích problémů, abychom se vyhnuli obtížím, jaké řešíme dnes s rezistentními travinami. Proto také do Arylexu vkládáme velké naděje; očekáváme, že jeho produkty pomohou zabránit dalšímu šíření rezistentních širokolistých plevelům po celé EU.“  

Dalším klíčovým atributem Arylexu je flexibilita. Přesvědčíme se o ní dále, když Francois hovoří o různých typech zemědělských plodin. „Vidíme velký potenciál v aplikaci Arylexu na většinu obilovin – ozimou a jarní pšenici a ječmen.“ K zajištění maximálního efektu by je přípravek vhodné aplikovat co nejdříve. „Je vždy lepší aplikovat herbicidy co nejdřív, aby plevele neubíraly živiny pěstovaným plodinám. Arylex ovšem nabízí opravdu široké aplikační okno, od růstové fáze 12 až po fázi 45.“

Budoucnost Arylexu bude i nadále růžová. Od zveřejnění první části tohoto rozhovoru proběhla registrace přípravku Pixxaro nejen v Dánsku, ale i ve Velké Británii, registrace v dalších zemích pak předpokládáme v nadcházejících měsících.

KATEGORIE