Listopad 15, 2016

Názory z Kanady

O své zážitky se zaváděním herbicidu obsahujícího Arylex™ activev Kanadě se s námi u příležitosti nedávného uvedení tohoto přípravku v Británii podělil Kelly Bennett, portfoliový manažer kanadské pobočky Dow AgroSciences.

Svou přednášku zahájil porovnáním kanadské situace a Evropy a zdůrazněním hlavních problémů, s nimiž se zemědělci v obou těchto regionech potýkají: rozmanité povětrnostní podmínky, extrémní výkyvy teplot a šíření rezistentních plevelů.

Dále Bennett popsal, jak tyto problémy řešit úzkou spoluprací vědců se spotřebiteli. „Pravidelný kontakt s našimi farmáři je nezbytný, aby naše herbicidy opravdu fungovaly,“, řekl.

Pak přešel na specifický problém, širokolisté plevele, a představil výsledky výzkumného programu, k nimž jsme došli díky spolupráci se zemědělci a distributory. „Je jasné, že selektivní herbicidy musí hubit plevel a být bezpečné, ale na trhu je již přes 100 výrobků tohoto typu, takže jsme museli vyvinout a nabídnout mnohem více,“ konstatoval.

Společnost u kanadských farmářů zjišťovala, jakým problémům v ochraně zemědělských plodin čelí. Jinými slovy: Když aplikujete postřik, s čím se nejvíce potýkáte? Odpovědi respondentů popisovaly vesměs praktické problémy, například prudké změny počasí, špatnou orientaci v příliš velké nabídce výrobků a rezistenci vůči herbicidům.

V další, podrobnější části výzkumu respondenti popisovali, co hlavně od herbicidu proti širokolistým plevelům očekávají. Je příznačné, že nejčastějším požadavkem bylo „chceme produkt, který funguje v široké škále klimatických podmínek“. Další požadavek zněl „delší období možné aplikace, abychom mohli postřik aplikovat podle našich časových možností“. Kromě toho měli respondenti zájem o „novou chemickou látku, která by vyřešila rezistenci plevelů“.

Tato bezprostřední zpětná vazba nás seznámila s praktickými potřebami zemědělců, kterým musel Arylex vyhovět. Řečník také zdůraznil klíčové vlastnosti látky, například výjimečnou flexibilitu a vynikající účinnost i v chladu a vlhku. Velmi důležité je také dlouhé období možné aplikace a potenciál k překonání rezistence plevele, aniž by to mělo negativní vliv na výnos. Rychlý rozklad přípravku na neaktivní formu je také zárukou vynikajícího bezpečnostního profilu.

Pan Bennett přednášku uzavřelo citací distributora, že Arylex má řadu významných výhod, jaké požadovali zemědělci v Kanadě i Evropě.

„[U Arylexu] si můžeme být jisti efektivním hubením plevelů za různých klimatických podmínek, bez ohledu na velikost plevele a růstovou fázi zemědělských plodin, což znamená, že lze postřik provést rychleji a efektivněji a s menšími prostoji.“

KATEGORIE