Březen 23, 2016

Dánsko pokračuje v úspěšných registracích

Po lednové registraci přípravku Pixxaro™ EC byl v Dánsku registrován další produkt obsahující Arylex™ active. Schválen byl přípravek Zypar™, který také obsahuje sloučeninu florasulam, a to k hubení širokolistých plevelů u ozimé pšenice, žita a tritikale a jarního ječmene a pšenice.

O prvních dojmech ohledně vlivu Zyparu na dánské zemědělství jsme si popovídali se Stefanem Caspersenem, naším obchodním zástupcem v Dánsku, a Hansem Raunem, naším marketingovým a produktovým manažerem ve Skandinávii.  Stefan se nejprve zmínil o stále větším problému s rezistencí dánských plevelů, zejména u druhu stellaria media, vůči sulfonylmočovině.

Rezistentní typy stellaria media se v posledních 5-6 letech prudce šíří a je jí zamořeno už více než 10 % všech dánských polí.“ Zypar a Pixxaro mají naštěstí vysoce efektivní mechanismus účinku, který rezistentní typy hubí a navíc brání rozvoji rezistence,“, poznamenal Stefan.

Zypar approved for the control of broad-leaved weeds

Domnívá se, že se Zypar stane novým standardem v jarním boji proti širokolistým plevelům, a to u ozimých obilovin po celém Dánsku. Podrobně se zmínil také o flexibilitě použití tohoto přípravku. „Typické dánské jaro je ve znamení prudkého kolísání teplot.  Jednoho dne může být 15 °C, další ale jen 2 °C a někdy se teplota změní o 13 °C za pouhých 12 hodin. Při vývoji Zyparu jsme na tyto povětrnostní změny mysleli, takže přípravek skvěle působí za tepla, chladu i za prudkých změn teploty.“

Důležitá je také rychlost působení, poznamenal Hans. „Při testování v místních podmínkách Zypar zaujal unikátní rychlostí, s níž se účinek dostavil. Zemědělci zjistí první viditelné známky účinku již brzy po aplikaci, čímž vzniká jejich důvěra v produkt.“

Hans dále popsal šířku záběru nového herbicidu. Působí na druhy jako stellaria madia, matricaria a gallium aparine, ale také na tradičně odolné druhy plevele – papaver rhoeas, fumaria officinalis a geranium.“

Nakonec se Hans zmínil o významu Arylexu. „Vývoj Arylexu potvrzuje náš závazek k financování intenzivního výzkumu a nabídce nových řešení.“ Je z něj také zřejmé, že úzká spolupráce s agronomy a zemědělci při vývoji účinných látek a produktů má praktický přínos ve zvyšování výnosů obilovin a produktivity zemědělců.“

KATEGORIE