Červenec 07, 2016

„Ne všechny auxinové přípravky jsou stejné.“

Společnost Dow AgroSciences (DAS) a Warwickská univerzita oznámily v rámci společného výzkumu průlomový objev vazebných vlastností nových arylpikolinátových herbicidů této společnosti (Arylex™ active).

Syntetické auxinové herbicidy, které mají komplexní mechanismus účinku, hrály v hubení plevele dlouho významnou roli. Auxinové herbicidy se váží na receptory v buňkách rostlin a blokují růst citlivých druhů plevele.

Daniel R. Kittle, Ph.D., viceprezident pro výzkum a vývoj DAS, k tomu řekl: „Spolupráce s Warwickskou univerzitou nám zajistila důležitý vhled do základní interakce mezi rostlinami a nejnovějšími verzemi našich auxinových herbicidů.“

Profesor Richard Napier, Ph.D fakulty přírodních věd této univerzity, který s dr. Kittlem spolupracoval, dodává, „V přírodě řídí růst rostlin jeden druh auxinu. Existuje však mnoho syntetických auxinů, které dokáží rozvrátit přírodní systém a působit jako herbicidy. Naše poslední práce ukázala, že ne všechny auxiny jsou si ve svém účinku rovny. „Nové arylpikolináty jsou zaměřeny na jiné cílové struktury než přírodní auxin a ostatní auxinové herbicidy, a na cílové místo se váží s vysokou afinitou.“

 

KATEGORIE