Květen 15, 2016

Arylex™ active ze zákulisí – Dominique Larelle

Zajímalo nás, jak probíhal vývoj látky Arylex™ active očima zasvěcence: odpovídá Dominique Larelle, vedoucí biologického týmu Dow AgroSciences pro obilní herbicidy.

Dominique odpovídá za celou EU a má tak podíl na vývoji mnoha z významných herbicidů za posledních 10 let (i jejich uvedení na trh): byl to pyroxsulam, aminopyralid a teď i Arylex. Dominique odpovídá na následující otázky.

  1. Povíte nám, jak ve firmě Dow AgroSciences (DAS) funguje vývoj nových přípravků?

Naše práce ve výzkumu je určována globálním procesem zvaným CPS (Create Product Success). Tento proces řeší všechny aspekty vývoje včetně organizace, funkcí, rolí, povinností, interakcí a práce v týmu. Byl v Evropě zaveden před zhruba 20 lety a natolik se osvědčil, že byl zaveden celosvětově k vývoji přípravků naší firmy a používá se dodnes.

Vlastně se domnívám, že pilné využívání tohoto procesu do značné míry přispělo k rozvoji naší společnosti v posledních 20 letech.

2. Jaké byly naše hlavní objevy v oblasti herbicidů na obiloviny v posledních letech?

V rámci EU jsme vyvinuli několik nových účinných látek k hubení hlavních typů plevele u ozimů i jarních obilovin. Například mezi lety 2009 a 2011 jsme uvedli na trh několik produktů na bázi pyroxsulamu a aminopyralidu. 

Pyroxsulam je vysoce účinný herbicid na travní plevele v pšenici, žitu a tritikale, se špičkovým účinkem např. u druhů APESV (Apera spica-venti), ALOMY (Alopecurus myosuroïdes), LOLSS (Lolium spp), AVESS (Avena spp) a BROST (Bromus sterilis).  Účinkuje také proti mnoha dvouděložným plevelům, třeba VIOAR (Viola arvensis) a VERSS (Veronica spp).

Aminopyralid je herbicid na širokolisté plevele s mechanismem účinku typu syntetických auxinů (skupina HRAC O). Účinkuje opravdu dobře na druhy MATSS (Matricaria spp), CENCY (Centaurea cyanus) a PAPRH (Papaver rhoeas) i na plevele rezistentní vůči inhibitorům ALS.

A nejnovějším průlomovým objevem je Arylex™ active, inovativní učinná látka na dvouděložné plevele. Působí jako syntetický auxin a  účinkuje u klíčových druhů plevele – GALAP (Galium aparine), PAPRH, FUMOF (Fumaria officinalis), GERSS (Geranium spp.), LAMPU (Lamium purpureum) a CHEAL (Chenopodium album) u ozimých a jarních obilovin. 

První produkty obsahující Arylex byly schváleny v Dánsku počátkem tohoto roku a v poslední době i ve Velké Británii.

3. Povíte nám něco o historii Arylexu?

První polní zkoušky s Arylexem byly provedeny po celé EU v roce 2006. Než jsme mohli nové produkty uvést na trh, zabralo to 10 let výzkumu a vývoje. V rámci vývoje jsme museli charakterizovat novou účinnou látku a vyvinout a registrovat různé receptury a produkty, optimalizované pro různé segmenty trhu.

Vyvinuli jsme směsi obsahující florasulam nebo fluroxypyr, které budeme uvádět na trh v letech 2016 až 2018. Další výrobky s dalšími účinnými látkami jsou ve vývoji a uvedení na trh v EU předpokládáme mezi lety 2019 a 2021.

4. Co považujete za hlavní výhody Arylexu?

Arylex je prvním členem rodiny arylpikolinátů, zcela nové třídy syntetických herbicidů v rámci skupiny O klasifikace HRAC. Jako takový nabízí výbornou účinnost už při nízkých dávkách (5 až 6 g ekv. kys./ha), a to dokonce i u velmi odolných plevelů: PAPRH, GALAP, GAETE (Galeopsis tetrahit), FUMOF, GERSS, CHEAL, AMBEL (Ambrosia artemisiifolia), LAMAM (Lamium amplexicaule), LAMPU. Navíc je také účinný u typů rezistentních vůči inhibitorům ALS. 

Arylex lze bezpečně aplikovat na řadu ozimých i jarních obilovin po dlouhé období (od BBCH 11, fáze 1. listu, až po BBCH 45, pozdní fáze naduřování listové pochvy, v závislosti na produktu), a to i v náročných podmínkách, například při nízkých teplotách a za sucha.

Arylex je rychle degradován v půdě a zbytcích rostlin, takže lze brzy po jeho aplikaci osít všemi běžnými meziplodinami a plodinami vhodnými k rotaci.

5. Jaké jsou rozdíly mezi evropskými regiony a zeměmi v rozšíření plevelů odolných vůči herbicidům?

Dvouděložné plevele rezistentní vůči inhibitorům ALS se rozmáhají po celé Evropě. Řada druhů, např. PAPRH, MATSS, STEME (Stellaria media), CENCY a SINAR (Sinapis arvensis) si rezistenci vůči herbicidům vyvinula hned v několika zemích EU.  Pak jsou tu další druhy, jako AMBEL, CAPBP (Capsella bursa-pastoris), CHYSE (Chrysanthemum segetum), GAETE, SINAL (Sinapis alba) a SENVU (Senecio vulgaris), kde se rezistentní variety vyvinuly jen v jedné nebo dvou zemích EU. Téměř každý rok nacházíme nové druhy širokolistých plevelů, které jsou odolné proti inhibitorům ALS.

6. Na které ze zvláště odolných plevelů je Arylex účinný?

Nejrozšířenější a nejčastější druhy rezistentní vůči inhibitorům ALS jsou PAPRH a STEME. Jejich rezistentní varianty jsme už objevili zhruba v 10 zemích EU.

 Naštěstí nám v boji s těmito druhy může pomoci Arylex.  Je to velmi účinná látka; působí na typ STEME při aplikaci na podzim a na PAPRH při aplikaci na podzim, v zimě i na jaře.

7. Na jaké plodiny by měl být Arylex zejména používán, a jak se toto doporučení liší v různých zemích?

Arylex lze bezpečně použít na ozimé a jarní obiloviny jako je pšenice obecná, pšenice, špalda, ječmen, žito a tritikale. Totéž platí i pro ozimý oves, pokud ho aplikujeme v poloviční dávce k vyhubení nejcitlivějších druhů – to jsou GALAP, FUMOF, AMBEL, CHEAL a LAMPU.

8. Kdy je Arylex nejvhodnější použít?

Nejlepší doba k aplikaci je od fáze BBCH 11 v září do BBCH 45 v červnu – taková flexibilita v aplikaci je u herbicidů na obiloviny extrémně vzácná.  Nejúčinnější ovšem Arylex je na malý plevel, ve fázích BBCH 12 až 16. Některé druhy (např. GALAP, FUMOF, LAMPU) jsou však na Arylex tak citlivé, že jej lze úspěchem aplikovat i ve fázi kvetení.

Z praktického hlediska je vhodné při výběru správného času zohlednit i ostatní složky herbicidové směsi. A samozřejmě záleží také na konkrétním druhu plevele.

Zypar (Arylex a florasulam) lze použít od září do června a Pixxaro EC (Arylex + fluroxypyr) od února do června.

9. Jaké produkty s Arylexem chcete v Evropě vidět registrované v příštích 6 měsících?

Arylex byl na seznam Přílohy 1 doplněn v květnu 2015, v únoru letošního roku pak byl v Dánsku zaregistrován Zypar a Pixxaro EC. V současné době probíhá registrace přípravku Pixxaro EC ve Velké Británii a u Zyparu schválení tamtéž očekáváme letos v létě, ve Francii pak na podzim letošního roku.

Do konce roku 2017 očekáváme schválení řady výrobků v mnoha zemích na základě procesu vzájemného uznávání; schválení dalších směsí s Arylexem na evropské úrovni by pak mělo proběhnout kolem roku 2018.

Během příštích pěti let chceme zaregistrovat a uvést na trh přinejmenším deset produktů s Arylexem, a to po celé Evropě.  Na Arylex™ active jsme velmi hrdí – jsme přesvědčeni, že se jedná o opravdu novou generaci herbicidů.

KATEGORIE