Duben 06, 2016

Arylex™ active láme rekordy

Tento měsíc se v Bruselu sešlo kolem 400 delegátů na každoroční konferenci Evropské asociace ochrany rostlin. Účastníci ze všech 28 členských států EU měli patrně největší příležitost roku k diskuzi o regulaci v našem oboru.

Společnost Dow AgroSciences byla opět středem pozornosti; naši experti prezentovali její přínos k úsilí o registraci účinných molekul a výrobků v EU. Prezentace DAS, kterým vévodili Tina Mehta (vedoucí pro posuzování rizika a toxikologické otázky v EMEA) a Peter Schlotter (vedoucí týmu pro transfer technologií a biologii), se zaměřili na programy testování produktů a na dopad a problémy s požadavky na účinnost látek při harmonizaci vývoje a registrace produktů v Evropě.

Přednášející zmínili nutnost neustálé spolupráce mezi regulačními orgány a žadateli tak, aby zónový systém schvalování produktů účinně fungoval ve 28 zemích EU, a toto demonstrovali na registračním procesu látky Arylex™ active.

Arylex je dnes držitelem rekordu – jde o nejrychleji schválenou účinnou látku, schvalovanou podle nového regulačního rámce EU (nařízení 1107/2009/ES). Kromě toho – jedinými výrobky, schválenými podle tohoto nařízení, jsou produkty obsahující Arylex (Pixxaro a Zypar v Dánsku).

 

 

KATEGORIE