Co je Arylex™ active?

Arylex™ active je inovativní nový herbicid k hubení dvouděložných plevelů v obilovinách a jiných zemědělských plodinách. Byl vyvinut společností Dow AgroSciences, která je i jeho vlastníkem.

Jedná se o prvního člena skupiny arylpikolinátů, což je strukturně nová třída v rámci skupiny O v klasifikaci HRAC s jedinečným mechanismem účinku. Tato nová generace látek nabízí vynikající účinnost a flexibilitu i bezpečnost ošetřovaných plodin.

Mechanismus účinku

Molekuly Arylexu jsou vstřebávány listy a kořeny vnímavých druhů rostlin, metabolizovány na aktivní formu a následně symplasty distribuovány cévním systémem, aby se hromadily v bodech, kde dochází k růstu rostliny.

Tam jsou rychle absorbovány do buněk, kde napodobují přírodní hormony a váží se na specifické auxinové receptory v buněčném jádře. Právě tímto typem vazby se Arylex odlišuje od jiných syntetických auxinových herbicidů.

Vazbou na tyto auxinové receptory se spouští degradace represorových proteinů, které za normální situace stabilizují geny regulované auxiny v buněčném jádře.

Jakmile jsou tyto proteiny eliminovány, regulované geny se aktivují a u rostlin citlivých na tento herbicid spustí kaskádu nijak neregulovaného růstu jen pár minut po aplikaci.

Do několika hodin po aplikaci se tím naruší řada procesů v rostlinách a znemožní jejich normální růst.

Účinky herbicidů jsou viditelné za několik hodin až dní, a tyto známky dále sílí, dokud nedojde k zániku citlivých rostlin do několika týdnů po aplikaci.

Hlavní výhody

VYNIKAJÍCÍ BEZPEČNOST

Arylex™ active lze bezpečně aplikovat na řadu jařin i ozimů od stádia časného vývoje listů až do pozdní fáze naduřování listové pochvy (boot).

U druhů, které nejsou vůči Arylexu citlivé, je herbicid po vstřebání rychle metabolizován na neaktivní formu.

Při kombinaci Arylexu s některým safenerem, například cloquintocetem, se zvýší schopnost obilovin herbicid metabolizovat, čímž se zajistí dobrá selektivita a bezpečnost plodin v široké škále doby a typu použití.

excellent_safety

 

ŠPIČKOVÁ ÚČINNOST

Arylex™ active nad jiné syntetické auxinové herbicidy vyniká svou vyšší účinností při aplikaci v nízkých dávkách.

Při aplikaci na poli po objevení plevele stačí k účinné eliminaci mnoha běžných a invazivních dvouděložných plevelů, včetně několika druhů rezistentních vůči inhibitorům ALS nebo SU, i dávka tak nízká, jako 5 až 7,5 g účinné látky na hektar.

img_superior_efficacy

DOBRÁ KOMPATIBILITA S DALŠÍMI PŘÍPRAVKY

Kromě vysoké účinnosti je Arylex™ active velmi dobře kompatibilní s celou řadou jiných látek od Dow AgroSciences.

Arylex se stane základem nové řady specializovaných výrobků, které zemědělcům zajistí efektivní eliminaci rozsáhlého spektra dvouděložných plevelů, a to v nízkých dávkách, s minimálním zatížením životního prostředí a s minimem omezení v použití.

img_high_compatibility

VÝJIMEČNÁ FLEXIBILITA

Klíčovou výhodou přípravku Arylex™ active je jeho pružnost použití. Na rozdíl od většiny ostatních syntetických auxinových herbicidů účinkuje dobře i v chladných a vlhkých podmínkách pozdního podzimu nebo časného jara.

Díky své schopnosti eliminovat řadu problematických plevelů i v náročných podmínkách dává zemědělcům bezkonkurenční flexibilitu použití (delší období, kdy je možná aplikace) a tím i klid v duši.

Další výhodou je také bezkonkurenční možnost střídání plodin. Arylex je rychle degradován v půdě a zbytcích rostlin, takže brzy po aplikaci lze osít řadou běžných ozimů a meziplodin.

img_exceptional_flexibility